top of page
_storage_emulated_0_Pictures_comica_comica1689601507030_edited_edited.png

Mitä on Sisäinen harjoittelu?

Sisäisen harjoittelun termiin törmää lähinnä kiinalaisissa lajeissa, kuten taiji, chi kung, taojooga, yiquan. Tällöin sisäistä harjoittelua kuvataan myös nimellä neigong, neijia ja neiquan. Se on mielen, kehon, hengityksen, energian ja hengen treenaamista korostamalla kehon sisäistä tuntemusta. Kaikki lähtee mielen, kehon ja hengityksen luonnollisuudesta, rentoudesta ja hiljentymisestä. Olimmepa sitten kiinnostuneita enemmän terveysliikunnasta, meditaatiosta tai sisäisestä kamppailutaidosta, on hyvä ymmärtää niissä kaikissa asuva itsensä kasvamisen prosessi.

Sisäisessä harjoittelussa ei tavoitella ainoastaan rentoutumista ja hiljentymistä, vaan harjoitteita tekemällä pyritään myös vahvistumaan fyysisesti, energeettisesti ja henkisesti. Harjoitteiden kautta haetaan hiljentymisen lisäksi kehon kokonaisvaltaista voimaa, joka on rentoa ja elastista mutta tarvittaessa myös hyvin vahvaa. Tätä kehon, mielen ja energian yhdistävää kokonaisvaltaista voimaa kutsutaan sisäiseksi voimaksi (jing).

Sisäisen voiman yhteydessä puhutaan usein niin sanotusta jännevoimasta, joka on tyypillistä eläimille. Se on täysin erilaista kuin pelkästään lihaksilla, kehoa jännittämällä tai kulmikkaita liikeratoja käyttämällä muodostettava voima. Valitettavan usein luonnollinen kehonkäyttö on päässyt meiltä ihmisiltä unohtumaan. Tällöin liikkeet suoritetaan jäykästi yksittäisten lihasten avulla sen sijaan, että kehoa käytettäisiin kokonaisvaltaisesti yhtenä kokonaisuutena.

Sisäisen voiman löytymisestä on hyötyä kaikenlaisessa liikkumisessa. Voimamekaniikan oivallettuaan moni oppilaani onkin sanonut, että käveleminen, juokseminen, kuntosalilla käynti, hiihtäminen ja fyysisemmät kamppailutaidot ovat alkaneet tuntua täysin erilaisilta.


Ero normaaliiin meditaatioon tai kehotietoisuusharjoitteluun

Meditaatiossa tai normaalissa keho-mieli-harjoittelussa ei harjoitella sisäistä voimaa, vaan siinä pääpaino on läsnäolevassa mielessä sekä kehon ja mielen yhdistämisessä. Tämä on tärkeää, mutta mielestäni on oleellista tutkailla myös meditaation voimallisempaa, kehollisempaa ja energisempää puolta. Näin saadaan ympyrä täydemmäksi.

Itsekseen tehtävillä harjoitteilla pääsee verrattain pitkälle, mutta jossain vaiheessa tulee seinä vastaan. Tämän takia toisen ihmisen kanssa tehtävät erilaiset kehon asentoa ja juurtumista testaavat harjoitteet ovat hyviä. Näistä esimerkkejä ovat taijiquanin pariharjoitteet eli tuishou. Rennon voiman ymmärtämiseksi tarvitset myös ammattitaitoista ohjaajaa tai kokeneempaa harrastajaa antamaan tuntumaa oikeasta kehon käytöstä ja mielen suuntauksesta. Ilman edistyneen harrastajan tai opettajan ymmärrystä saatat oppia tekniikoita väärin ja hakea harjoittelussa vääränlaisia tuntemuksia. 


Harjoitteiden todellinen syvyys avautuu vasta vuosien kuluessa 

Varsinaisen ymmärryksen tästä polusta saa vain tekemällä harjoitteita säännöllisesti, riittävän pitkään ja usean vuoden ajan. Tätä ymmärrystä pystytään nopeuttamaan hyvällä opetuksella ja selkeällä harjoittelurungolla. On hyvin yksilöllistä miten nopeasti lajissa etenee. Se riippuu aikaisemmasta harjoitustaustasta, omasta kehontuntemuksesta ja siitä miten paljon harjoittelee itse. Jos käy vain kerran viikossa treeneissä, eikä mieti tekniikoita tai harjoittele yhtään itsekseen, eteneminen on hidasta. Toki tämä saattaa olla joillekin ainoa vaihtoehto. On parempi treenata edes kerran viikossa kuin ei ollenkaan. Ehkä jossain vaiheessa elämää tulee tilanne, jossa on mahdollisuus panostaa itseensä enemmän.

Sisäinen ja ulkoinen tapa 

Vasta kun olet päässyt tarpeeksi pitkälle sisäisessä harjoittelussa, kehosi on tarpeeksi rento, mielesi rauhallinen, ja energiasi kulkee vapaasti, voit lisätä fyysisesti aktiivisemman harjoittelun määrää hyvin tutkailevasti. Aina kun tuntuu, että kadotat perusolemuksesi, sinun pitää taas rauhoittaa tekotapaasi ja mieltäsi sekä lähteä rakentamaan harjoittelua uudestaan. Tämä on niin kutsuttu sisäinen tapa.

Ulkoinen ja yleisesti käytetty tapa eri lajeissa on rakentaa ensin vahva fyysinen olemus, voima ja tekniikka. Vasta vuosien harjoittelun jälkeen harrastaja ehkä löytää harjoittelustaan sisäisemmän puolen. Jos löytää. Kyseessä oleva jaottelu toimii erittäin hyvin kamppailulajien yhteydessä, sillä on yleistä jakaa kamppailutaidot sisäisiin ja ulkoisiin lajeihin.

Mielestäni kumpikaan polku ei ole toista parempi. Edistyneellä, korkealla tasolla ne kohtaavat keskellä. Kuitenkin harjoittelun myötä saatu ymmärrys ja kokemus poikkeavat suuresti toisistaan. Ulkoisemman koulukunnan harrastajat laiminlyövät helposti herkkää puoltaan, ja vastaavasti sisäsemmän puolen harrastajat tahtovat usein olla liian sisäisiä ja löysiä. Molemmissa tavoissa pitaisi olla myös toista sopivassa suhteessa.

Tuli- ja vesimetodi

Yksi tapa lähestyä sisäisempää harjoittelua on puhua tuli- ja vesimetodeista. Tulimetodi on systemaattinen, ja siinä mennään erittäin tarkan kaavan mukaan muun muassa meridiaaneihin ja energiakeskuksiin. Harjoitusprosessi saattaa olla hyvinkin tarkka. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon taojoogan laajempi hymymeditaatioharjoitus tai mikrokosminenkierto energiameditaatio.

Vesimetodi on tulen vastakohta. Siihen ei kuulu monimutkaisia harjoitteita, eikä niin tarkkaa harjoitusprosessia, vaan yksinkertaista olemista, vapaaksi päästämistä ja sulattamista, tekemistä hyvin lempeällä otteella. Vesiharjoittelu on kuin lämmin vesi, joka sulattaa jäätä pikkuhiljaa pienemmäksi. Jäällä kuvataan esimerkiksi meissä olevia tukoksia ja jäykkyyksiä. Kun harjoittelu etenee ja vapaudumme syvemmin, vesi alkaa höyrystyä. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii yksinkertaisimmillaan tehty taojoogan hymymeditaatio. 

Omaan harjoitteluuni kuuluu sekä tuli- että vesimetodi. Tuletkin harjoituksissani oppimaan molempia. Etenkin taojoogaa seuraamalla opin aluksi enemmän tulimetodin kautta, mutta nyt pääpaino on siirtynyt veden suuntaan. Vesi valtaa myös yhä enemmän alaa taijiharjoittelussani.


Huikea ja loputon sisäinen matka 

Sisäiseen harjoitteluun liittyen sanotaan, että ensimmäinen kymmenen vuotta menee tekniikan ja perusteiden oppimiseen ja toinen kymmenen vuotta rentouden, sisäisen tunteen, voiman ja energian löytämiseen. Vasta tämän jälkeen harjoittelu alkaa syventyä kohti energiaa, henkisyyttä ja oman itsensä löytämistä.

Sanontaa ei kannata ottaa liian vakavasti. Jos sen ottaa kirjaimellisesti, moni saattaa luovuttaa ennen kuin on aloittanutkaan. Rentoutta, mielenrauhaa, lajin perustekniikkaa, energiaa ja syvempää oivallusta voi saavuttaa paljon lyhyemmässäkin ajassa, usein jo ensimmäisissä treeneissä, tai ainakin ensimmäisten viikkojen ja kuukausien aikana. Vuosikymmenien harjoittelusta saatu kokemus on kuitenkin aivan erityislaatuista.

Pääset etenemään kohti syvempää ymmärrystä ainoastaan harjoittelemalla. Lukeminen ja teoria voivat saattaa sinut vain polun alkuun ja ehkä auttaa sinua suuntaamaan kulkuasi, tavallaan suunnittelemaan matkaasi etukäteen. Sen sijaan vasta harjoittelemalla pääset varsinaiselle matkalle, matkustamaan reittiä pitkin ja lisäämään ymmärrystäsi.

Olen törmännyt sisäisten lajien yhteydessä joskus siihen, että harjoittelijan ikä ilmaistaan hänen harjoitteluvuosiensa määrällä. Näin joku saattaa olla kahden kuukauden ikäinen ja joku toinen vaikkapa viisivuotias. Ymmärrykseen vaikuttavat harjoitteluvuosien lisäksi luonnollisesti myös eletty elämä ja sen kautta saadut kokemukset.

Nyt saatat ehkä miettiä, ettei sinulla ole aikaa harjoitella kolmeakymmentä vuotta, tai aiot itse asiassa vain kokeilla kuuden kuukauden kurssia. Neuvoni on, että mieti vähemmän ja sen sijaan kokeile, harjoittele ja katso, miten pitkälle pääset. Katso kuuden kuukauden päästä, mitä harjoittelu  on saanut sinussa aikaan. Siitä on hyvä lähteä. Kun olet päässyt alkuun, jatka harjoitteluasi sinnikkäästi vuodesta toiseen. Aikaa myöten se kyllä palkitsee. Jos et ole vielä aloittanut, voit ottaa nyt ensimmäiset askeleesi siihen suuntaan.

Monipuolista ja tutkailevaa harjoittelua

Sisäisen harjoitteluni laajuudesta kertoo ehkä parhaiten seuraava yhden taijin liikkeen eri osa-alueiden tarkastelu. Lista ei ole missään nimessä täydellinen vaan suuntaa-antava. Voit miettiä, millaisia asioita sinulla on treenauksessasi mukana. Mahdollisesti löydät harjoituksestasi myös sellaisia aihealueita, joita alla olevassa listassa ei ole mukana. Lista herättää varmaan myös kysymyksiä sinussa. Luettelo toimii myös ohjaamassani taojoogassa/chi kungissa, vaikkakin siinä jätetään pois pariharjoitteluun, asetekniikkaan ja syvempään sisäiseen voimaan liittyvät osa-alueet.

 

Keho ja lajin tekniikka:
• hyvä asento ja perusteet 
• liikkumattomasta liikkuvaan
• ensin jalat, sitten kädet ja koko liike 
• huomio jalkoihin, polviin sekä turvalliseen ja oikeaan tekniikkaan  
• kehon rentouttaminen, rauhallinen ja hidas virtaava liike   

Hengitys, mieli ja tunteet: 
• syvä rauhallinen hengitys ja hiljainen mieli 
• erilaisten mielikuvien käyttö 
• mielen, hengityksen ja kehon yhdistäminen 
• tunteiden tasapainottaminen  

Juurtuminen, keskusta, kehon keskilinja ja voimankäyttö:
• juurtuminen maahan 
• keskustan varassa liikkuminen 
• keskilinjan hahmottaminen ja sen varassa liikkuminen eri suuntiin  
• aukeava ja sulkeutuva liike 
• taijissa käytettävän rennon mutta vahvan voiman ymmärtäminen  
• yhdeksän helmen periaate ja chan si gong (silkkitoukkaharjoitteet) 
• fajing eli koko kehon räjähtävä liike   

Energia: 
• energian aistiminen 
• energian tasapainottaminen ja vahvistaminen  
• erilaisten jännitysten ja tukosten vapauttaminen ja tasapainottaminen  
• mielen, kehon, hengityksen ja energian ymmärtäminen 
• eteneminen kohti henkisempää ja herkempää harjoittelua 

Syventävä harjoittelu ja laajentaminen jokapäiväiseen elämään:
• terveydellinen ja kamppailullinen puoli 
• fyysinen ja henkinen harjoittelu 
• aseeton ja aseellinen harjoittelu 
• perusperiaatteiden tutkiminen hitaasti,nopeasti, pienesti ja laajasti 
• tasapainon ja harmonian säilyttäminen eri tilanteissa 
• taijin siirtäminen jokapäiväiseen elämään    

Pariharjoittelu:
• asentojen ja perusperiaatteiden testaaminen parin kanssa
• taijin pariharjoittelu eli tuishou 
• sisäisen voiman harjoitteet 
• liikkeiden kamppailusovellutukset  
• parisarja  
• vapaampi pariharjoittelu eli tekniikoiden soveltaminen

Kirjasta Tarmo Hakkarainen, Polku sisäiseen harjoitteluun

VOIT PALATA TÄSTÄ ETUSIVULLE

bottom of page